971 650 821

info@frajoanballester.com

Pare Alzina, s/n

Campos - 07630

08:00 - 12:00 i de 14:00 -16:00

De Dilluns a Dijous Divendres de 8:00 - 14:00

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Oferta educativa

– Escolarització compresa des dels 3 als 16 anys: educació infantil, primària i secundària, amb caràcter gratuït, en virtut del concert de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

– Un ambient educatiu obert a l’esperit de diàleg, de responsabilitat, de creativitat i dedicació il·lusionada en la feina de cada dia.

– Un ideari, sempre respectant la llibertat de cada un dels alumnes, caracteritzat pels valors cristians de l’home, del món i de la història.

– D’acord amb el nostre projecte lingüístic, l’ensenyament és en català i l’objectiu del nostre centre és que els nostres alumnes dominin les dues llengües oficials de la nostra comunitat.

– Introducció de l’anglès de forma primerenca a educació infantil i a 1r/2n d’educació primària.

– Organització d’activitats formatives en caràcter extraescolar i complementàries del objectius i continguts de diferents cursos.

– Servei de matinet i horabaixet  per fer compatible l’horari laboral dels pares amb l’horari escolar.

– L’horari de l’alumnat d’educació infantil i primària és de 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00.

error: Contingut progegit !!