971 650 821

info@frajoanballester.com

Pare Alzina, s/n

Campos - 07630

08:00 - 12:00 i de 14:00 -16:00

De Dilluns a Dijous Divendres de 8:00 - 14:00

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Fra Joan Ballester

Vingué al món l’any 1305 o l’any 1306. Era descendent de Berenguer Ballester, català Pirineu que acompanyà el Rei En Jaume en la conquesta de Mallorca.

De jovenet entrà a l’Ordre Carmelitana en el Convent del Carme de Ciutat. Atenent a les seves extraordinàries qualitats, l’enviaren a la Universitat de París, on progressà tant en els estudis que l’any 1348, essent batxiller, fou encarregat d’explicar el Mestre de les Sentències i, l’any 1349, a més a més, li manaren “llegir” la Sagrada Bíblia. Fou professor de gran saviesa, a més de l’orador sagrat més famós dels seu temps i home de religiositat preuada. Poc temps després li donaren el grau de Mestre.

L’any 1362 celebrà el primer Capítol General a Tréveris, en el qual li confiaren l’encàrrec d’escriure les Constitucions per les quals s’hauria de governar tota l’Ordre i que vigiren fins a principis del segle XX.

Celebrà tres Capítols Generals més, en els quals brillà per la prudència, el zel i per la vigilància pastoral. El Papa Gregori XI nomenà Fra Joan Visitador Apostòlic dels Regnes d’Espanya.

Sempre distingí  el convent carmelità de Ciutat, que l’havia acollit i criat en l’esperit, de forma que, gràcies a ell, es construí un bell claustre, avui derruït.

Vingué a Mallorca per dur a terme les reformes que havia promogut a la Península. Morí en el convent carmelità de Ciutat el 30 de setembre de 1374 i fou enterrat, tal com volia, a la capella del Sant Crist, situada en el claustre que ell havia fet edificar.

No ens ha arribat cap de les seves obres escrites, però sí els títols d’algunes: “Super Libros Sententiarum,  Libri IV”; “De bello forti militantis Ecclesiae, et Antichristo illam impugnanti”; “Sermones varii”, “Opuscula varia”, “Constitutiones Ordinis Carmelitarum”.

El Papa Gregori XI concedí que, a la capella on reposassin les despulles de Fra Joan es poguessin guanyar totes les gràcies, indulgències i remissions de pecats que es guanyen a l’església de Sant Joan de Letran de Roma. Aquesta Butlla era exposada tots els anys a l’església carmelitana de Ciutat des del Dijous al Divendres Sant, tot el temps que es guardava el Sagrament a la Casa Santa, i alternativament la publicaven dos religiosos preveres.

La parròquia de Campos, l’any 1945, el donà per titular al seu Col·legi d’Ensenyança Mitjana; després l’Ajuntament, l’any 1953, el proclamà fill il·lustre.

error: Contingut progegit !!