971 650 821

info@frajoanballester.com

Pare Alzina, s/n

Campos - 07630

08:00 - 12:00 i de 14:00 -16:00

De Dilluns a Dijous Divendres de 8:00 - 14:00

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Dades d’empresa
En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de
la Informació i de Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives als usuaris de la
pàgina Web.
Denominació Social: Collegi Fra Joan Ballester (d’ara endavant El Collegi)
Domicili social: Carrer Pare Alzina, s/n
Localitat: Campos – Mallorca
Província: Illes Balears
C. postal: 07630
C.I.F.: R0700390H
Telèfon de contacte: 971650821
Correu electrònic de contacte: collegif.j.ballester@planalfa.es
Condicions d’ús
Aquest avís legal regula l’accés i l’ús d’aquesta Web, la finalitat del qual és oferir als
usuaris, informació, notícies i contactes relatius al collegi, i que es consideri d’interès.
El titular de la pàgina Web podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el
disseny, presentació i/o configuració d’aquest lloc.
L’usuari accedeix, a fer un ús correcte dels continguts i serveis que el collegi ofereix a
través de la Web i a no emprar-los per incórrer en activitats illícites, illegals o
contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquesta Web. L’accés
i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.
La informació que proporciona l’usuari al collegi haurà de ser veraç. L’usuari garanteix
l’autenticitat de totes aquelles dades que faciliti en l’emplenament dels formularis.
Protecció de Dades de Caràcter Personal
Mitjançant aquest avís legal el Collegi informa als usuaris de la pàgina Web de la seva
propietat, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal,
perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que
els puguin ser sollicitats, en ocasió dels serveis oferts.
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l’enviament de qualsevol
dada de caràcter personal a través dels formularis de la pàgina Web o correu electrònic
implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en la
present política de privacitat. Així mateix s’informa que el Collegi és el responsable del
tractament, i que les dades aportades no seran cedits a tercers sense el consentiment
del titular.
El collegi informa que les dades seran incorporats a un fitxer de dades personals que es
troba degudament inscrit en el Registre de fitxers de enregistrats a l’Agència Espanyola
de Protecció de Dades, i té com a finalitat l’atenció als usuaris, la informació dels
serveis i la gestió administrativa.
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició de les seves dades
personals, ha de dirigir-se mitjançant sollicitud, acompanyada de fotocòpia de
document acreditatiu, a la seu social indicada en la capçalera d’aquesta política de
privacitat.
El Collegi garanteix la confidencialitat de les dades facilitades, així mateix, es
compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament de
Desenvolupament, segons Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vinculat a la
Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Clàusula d’exempció de responsabilitat i submissions
La present Web desenvolupada pel Collegi, ofereix accés a Informació de serveis i
activitats que el Collegi consideri d’interès per als usuaris, a fi de millorar els seus
serveis.
El Collegi vetllarà per corregir els errors que es detectin. No obstant això, alguns arxius
o continguts poden haver estat creats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot
garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per tals
problemes.
La present Web, podria contenir en algunes ocasionis links a pàgines externes sobre les
quals el Collegi no té control algun i respecte de les quals declina tota responsabilitat.
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web del Collegi, serà aplicable
la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats
o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Palma de
Mallorca – Illes Balears – España.

error: Contingut progegit !!