971 650 821

info@frajoanballester.com

Pare Alzina, s/n

Campos - 07630

08:00 - 12:00 i de 14:00 -16:00

De Dilluns a Dijous Divendres de 8:00 - 14:00

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

D’on Venim

El col·legi Fra Joan Ballester fou fundat dia 20 de setembre de 1943 com a Centre d’Ensenyança Mitjana.

El claustre de professors estava format per un grup de Llicenciats de Palma i amb ells col·laboraven alguns mestres del poble.

L’organització en aquella època era molt diferent a l’actual, ja que solien ser 6 o 7 alumnes per curs i el sou dels mestres depenia d’aquest nombre d’alumnes. El curs 1949-1950 cobraven 100 pessetes al mes per cada hora de classe diària.

L’any 1955 s’oferia Batxillerat Elemental i Superior; nova secció de Comerç amb reconeixement oficial.

El 22 de setembre de 1958, per Ordre Ministerial, tornà a passar a la categoria de “autorització elemental” en la  Secció masculina i com a “lliure” en la Secció femenina.

Des del reconeixement oficial, en aquest mateix any, els estudiants es podien examinar en el propi col·legi. Resultava impossible complir tots els requisits legals i es va haver de retirar el Batxillerat Superior, deixant només en el Col·legi el Grau Elemental.

L’any 1959 fou creat el Centre Parroquial d’Ensenyança de Campos, per tal d’assegurar la continuïtat del Col·legi. Aquest centre va passar a ser copropietat de la Parròquia i els professors, i abraçava l’Escola Parroquial, l’Escola Preparatòria d’Ingrés, el Col·legi d’Ensenyança Mitjana, en les seccions masculina i femenina i les altres entitats específiques necessàries.

L’any 1968 el Col·legi Fra Joan Ballester quedà classificat dins la categoria de Col·legis Lliures Adoptats, amb caràcter de col·legi mixt. Depenia dels instituts “Ramon Llull” i “Joan Alcover” de Palma, i estava sostingut per l’Ajuntament de Campos.

L’any 1970, en la nova planificació de l’Ensenyança a Balears, realitzada pels experts de la Delegació del Ministeri d’Educació i Ciència, figura el nostre Col·legi com Centre d’Educació General Bàsica, cosa que permet continuar impartint els estudis de “batxillerat elemental”.

L’any 1973 es firmà un conveni de col·laboració amb les Religioses Franciscanes. Les Religioses renunciaven al seu Col·legi d’Ensenyança Primària i cedien els alumnes, previ consentiment dels pares, al col·legi Fra Joan Ballester. Al mateix temps regalaven el Mobiliari de dues aules. Seguirien fent Preescolar, enviant després els alumnes a Fra Joan Ballester. Col·laborarien amb dues germanes titulades, una de les quals seria la directora tècnica. El col·legi es comprometia a admetre els alumnes de les Franciscanes.

Més endavant s’aconseguí la Concertació amb el Ministeri, per tal que els alumnes poguessin tenir l’ensenyança gratuïta.

L’any 1980 s’aconseguí la unitat d’Educació Especial, que l’any 1986 es convertí en Integració.

Actualment el titular del col·legi és el Bisbat de Mallorca (Parròquia de Sant Julià).

El col·legi Fra Joan Ballester va rebre la Certificació de Qualitat ISO 90001:2000 per l’empresa BVQI (primera entitat de certificacions de l’Estat Espanyol) pels serveis educatius que imparteix als tres nivell educatius, reconeixent l’esforç i la dedicació per oferir una bona qualitat educativa.

error: Contingut progegit !!