971 650 821

info@frajoanballester.com

Pare Alzina, s/n

Campos - 07630

08:00 - 12:00 i de 14:00 -16:00

De Dilluns a Dijous Divendres de 8:00 - 14:00

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Organigrama

EQUIP DIRECTIU

Director de centre: ANDREU MIR GUAL

Directora d’Ed. Infantil i Primària: NEUS COMPANY RIBAS

Directora d’ESO: JOANA MARIA FERRER BONET

Cap d’estudis d’EI, EP i ESO: M. FRANCISCA ESTRANY MAYOL

Secretari: JOAN VIGO AGUILÓ

Coordinadora d’Ed. Infantil: M. ANTÒNIA ADROVER OBRADOR

Cap d’administració: MAGDALENA PASCUAL GARAU

 

EDUCACIÓ INFANTIL

Tutora 4è EI-A: MARIA DEL MAR TORRES

Tutora 4è EI-B: MARIA ANTÒNIA ADROVER OBRADOR

Tutora 5è EI-A: AIDA CARMONA GENOVART

Tutora 5è EI-B: ANTÒNIA RIGO VICENS

Tutora 6è EI-A: CATERINA GORNALS MIRALLES

Tutora 6è EI-B: SEBASTIANA ESTELRICH SALOM

Professorat de suport: CATALINA SUNYER FULLANA

MARIA AGUSTINA RIERA GINARD

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Coordinadora 1r cicle EP: MAGDALENA MESQUIDA GARCIAS

Tutora 1r EP-A: ANTÒNIA FULLANA ALZAMORA

Tutora 1r EP-B: M. MAGDALENA LLULL MARTÍ

Tutora 2n EP-A: MAGDALENA MESQUIDA

Tutora 2n EP-B: NEUS COMPANY RIBAS

Tutor 3r EP-A: FRANCISCO GARÍ SERRA

Tutora 3r EP-B: LLUCIA REUS BARCELÓ

Coordinadora 2n cicle EP: GUILLEM ESCALES GELABERT

Tutora 4t EP-A: MARTA FORTEZA TERRADES

Tutor 4t EP-B: LLORENÇ COLL JURADO

Tutora 5è EP-A: M. FRANCISCA ESTRANY MAYOL

Tutor 6è EP-A: GUILLEM ESCALAS GELABERT

Tutora 6è EP-B: MIQUELA VERDERA BALLESTER

Professorat especialista: TONI MAS FERRER ( Educació Física)

MARTA JAUME BOZADA (Anglès)

MARCELO BERROETA ARAVENA (Música)

Professorat de suport: FRANCISCA ARTIGUES PONS

VENTURA JULIÀ JULIÀ

ANTÒNIA PASCUAL OLIVER

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Tutora 1r ESO-A: JOANA MARIA FERRER BONET

Tutora 2n ESO-A: CATALINA BARCELÓ BARCELÓ

Tutor 2n ESO-B: JOSEP OLLERS VIVES

Tutora 3r ESO-A: MARIA DE GRÀCIA VAQUER

Tutor 4t ESO-A: JULIÀ GINARD GINARD

Professorat especialista: MARIA JOSE MESQUIDA BURGUERA (Plàstica)

MARCELO BERROETA ARAVENA(Música)

URKO CUEVAS GÓMEZ(Religió)

ALBERTO GONZÁLEZ CRISCI (Educació Física)

MAGDALENA ADROVER OBRADOR (Llengua castellana, llatí, cultura    clàssica)

JOANA MARIA LLAMBIAS VIDAL (Anglès)

ANTÒNIA MAS OLIVER (Matemàtiques, física i química)

VIOLETA RODRÍGUEZ ARRANZ (Anglès i alemany)

 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

PT (Pedagogia Terapèutica): CATALINA BENNASSER COLL

CARME COLL VENY

JOAN VIGO AGUILÓ

AL (Audició i Llenguatge): ANTÒNIA MARIA LLOMPART COLL

MAITE SÁNCHEZ CASCO

ORIENTACIÓ: BELÉN NICOLAU BERENGUER

MAITE SÁNCHEZ CASCO

 

SECRETARIA

MARIA TABERNER MARTORELL

MIQUELA BUJOSA SIERRA

 

NETEJA

VANESA DURAN LÓPEZ

MARIA VADELL RIERA

 

error: Contingut progegit !!