971 650 821

info@frajoanballester.com

Pare Alzina, s/n

Campos - 07630

08:00 - 12:00 i de 14:00 -16:00

De Dilluns a Dijous Divendres de 8:00 - 14:00

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Protecció de dades

La escola informa que en compliment de la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades seran incorporades a un fitxer de dades degudament inscrit en el Registre de fitxers de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per tal de gestionar els RRHH i els currículums.

La escola ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i dels riscos a que estiguin exposades, tot això de conformitat amb l’establert al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Al facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament a cedir el seu currículum a qualsevol dels centres escolars del Bisbat de Mallorca i a la Conselleria de Educació amb la finalitat de cobrir possibles vacants laborals.

Per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, haurà de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i firmada, acompanyada de fotocòpia del document acreditatiu, a la seu social ubicada al Carrer Pare Alzina, s/n, de Campos,  Mallorca – Illes Balears.

S’informa que el currículum vitae dipositat, serà destruït anualment o a sol·licitud de la persona indicada més amunt

error: Contingut progegit !!