971 650 821

info@frajoanballester.com

Pare Alzina, s/n

Campos - 07630

08:00 - 12:00 i de 14:00 -16:00

De Dilluns a Dijous Divendres de 8:00 - 14:00

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Missatges amb emoticones

Els alumnes de 6è hem fet un missatge utilitzant emoticones. Com que les emoticones es solen emprar en xats, sms, correus electrònics… hem decidit publicar-los a internet.

En aquesta graella n’hi ha alguns que podeu emprar.

MSN Messenger emoticon Thinking
Yahoo Messenger v6 🙂 iconos del messenger 🙂 🙂 ICQ 2002
Yahoo Messenger 🙁 MSN Messenger emoticonos 🙁 🙁 ICQ 2002
Yahoo Messenger 😉 MSN Messenger emoticon Wink 😉 😉 ICQ 2002
Yahoo Messenger v6 emoticon Tongue :p MSN Messenger emoticon Tongue out 😛 😛 ICQ 2002
risas yahoo 😀     😀
Yahoo Messenger v6 emoticon Surprise :O MSN Messenger emoticon Surprised :O =-0 ICQ 2002
Yahoo Messenger v6 emoticon Crying :(( MSN Messenger emoticon Crying :'( :'( ICQ 2002
Yahoo Messenger v6 emoticon Cool B)  MSN Messenger emoticon Hot (h) 😎 ICQ 2002
Yahoo Messenger v6 emoticon Blushing :”> MSN Messenger emoticon Embarrassed :-$ :-[ ICQ 2002
Yahoo Messenger v6 emoticon Angry X( MSN Messenger emoticon Angry :-@ >:o ICQ 2002
Yahoo Messenger santo 0:) MSN Messenger santito (a) O:-) ICQ 2002
Yahoo Messenger v6 emoticon Confused :-\        
Yahoo Messenger v6 emoticon Kiss :*     :-* ICQ 2002
    MSN Messenger emoticon Don't tell anyone :-# :-$
ICQ 2002
Yahoo Messenger v6 emoticon Straight Face 😐 MSN Messenger emoticon Disappointed 😐    

 

Yahoo Messenger v6 emoticon Devil >:) MSN Messenger emoticon Devil (6)    
Yahoo Messenger v6 emoticones, cara agria :-S MSN Messenger emoticon Confuso :-S    

 

        :-!  
        :-\
ICQ 2002
        :-X
ICQ 2002
Yahoo Messenger v6 emoticon Laughing :)) MSN Messenger emoticon Open-mouthed 😀    
Yahoo Messenger v6 emoticon Nerd :-B MSN Messenger emoticon Nerd 8-|    
Yahoo Messenger v6 emoticon Sick :-& MSN Messenger emoticon Sick +o(    
Yahoo Messenger v6 emoticon Rolling Eyes 8-| MSN Messenger emoticon Eye-rolling 😎      
Yahoo Messenger v6 emoticon Sleepy |-) MSN Messenger emoticon Sleepy |-)    
Yahoo Messenger v6 emoticon Smug :> MSN Messenger emoticon I don't know :^)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Raised Eyebrow /:) MSN Messenger emoticon Party <:o)    
Yahoo Messenger v6 emoticon Talk to the Hand =; MSN Messenger emoticon Thinking *-)    
Yahoo Messenger v6 emoticon Love 😡 MSN Messenger emoticon Sarcastic ^o)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Batting Eyelashes ;;-) MSN Messenger emoticon Be Right Back (brb)      
    MSN Messenger emoticon Baring teeth 8o|      
    MSN Messenger emoticon Secret telling :-*      
Yahoo Messenger v6 emoticon Idea *-:) MSN Messenger emoticon Light Bulb (i)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Coffee ~o) MSN Messenger emoticon Coffee cup (c)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Rose @};- MSN Messenger emoticon Red Rose (f)    
    MSN Messenger emoticon Wilted Rose (w)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Don't Tell :-$ MSN Messenger emoticon Boy (z)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Hmmmph [-( MSN Messenger emoticon Girl (x)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Clown :O) MSN Messenger emoticon Age Sex Location (?)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Silly 8-} MSN Messenger emoticon Cat Face (@)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Yawn (:| MSN Messenger emoticon Dog Face (&)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Drooling =P~ =p~ MSN Messenger emoticon Star (*)    
ICQ 2002
Yahoo Messenger v6 emoticon Thinking 😕 MSN Messenger emoticon Sleeping half-moon (S)      
Yahoo Messenger v6 emoticon D'oh! #-o MSN Messenger emoticon Sun (#)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Applause =D> MSN Messenger emoticon Note (8)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Pig :@)          
Yahoo Messenger v6 emoticon Cow 3:-0 MSN Messenger emoticon Clap (h5)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Monkey :(|) MSN Messenger emoticon Fingers Crossed (yn)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Chicken ~:> MSN Messenger emoticon Thumbs Down (n)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Good Luck %%- MSN Messenger emoticon Thumbs up (y)    
Yahoo Messenger v6 emoticon Flag **== MSN Messenger emoticon Film Strip (~)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Pumpkin (~~) MSN Messenger emoticon Vampire bat :[      
Yahoo Messenger v6 emoticon Skull 8-x MSN Messenger emoticon Handcuffs  (%)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Bug =:) MSN Messenger emoticon Camera (p)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Alien >-) MSN Messenger emoticon Left hug ({)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Frustrated :-L MSN Messenger emoticon Right Hug (})      
Yahoo Messenger v6 emoticon Cowboy <):) MSN Messenger emoticon MSN Messenger icon (m)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Praying [-o< MSN Messenger emoticon Birthday cake (^)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Hypnotized @-) MSN Messenger emoticon Red heart (l)    
Yahoo Messenger v6 emoticon Money Eyes $-) MSN Messenger emoticon Broken Heart (u)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Whistling :-“ MSN Messenger emoticon Red Lips (k)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Liar :^o MSN Messenger emoticon Beer mug (b)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Beat Up b-( MSN Messenger emoticon Martini glass (d)    
Yahoo Messenger v6 emoticon Peace :)>- MSN Messenger emoticon Telephone receiver (t)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Shame on You [-X MSN Messenger emoticon Clock  (o)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Dancing \:D/ MSN Messenger emoticon Rainbow (r)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Hugs >:D< MSN Messenger emoticon Snail (sn)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Hiro o-> MSN Messenger emoticon Soccer ball (so)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Billy o=> MSN Messenger emoticon Black Sheep (bah)      
Yahoo Messenger v6 emoticon April o-+ MSN Messenger emoticon Auto (au)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Ying Yang (%) MSN Messenger emoticon Bowl (||)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Broken Heart =(( MSN Messenger emoticon Computer (co)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Whew! #:-S MSN Messenger emoticon Island with a palm tree ()ip      
Yahoo Messenger v6 emoticon Rolling on the Floor Laughing =)) MSN Messenger emoticon Lightning (li)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Loser L-) MSN Messenger emoticon Mobile Phone (mp)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Party <:-P MSN Messenger emoticon Money (mo)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Nail Biting :-SS MSN Messenger emoticon Pizza (pi)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Waiting :-w MSN Messenger emoticon Airplane (ap)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Sigh :-< MSN Messenger emoticon Plate (pl)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Phbbbt! >:P MSN Messenger emoticon Stormy Cloud (st)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Bring It On >:/ MSN Messenger emoticon Umbrella (um)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Hee Hee ;)) MSN Messenger emoticon Cigarette (ci)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Talking the Ear Off :-@ MSN Messenger emoticon Turtle (tu)      
Yahoo Messenger v6 emoticon I'm Not Worthy ^:)^ MSN Messenger emoticon Xbox (xx)      
Yahoo Messenger v6 emoticon Just Kidding :-j MSN Messenger emoticon Gift with a bow (g)      
Yahoo Messenger estrella iconos (*) Email gif
error: Contingut progegit !!